pag abot ng pangarap essay
9.

Ang Pangarap Ko Sa Buhay Ang pangarap ang nagsilbeng gabay ng aking mga pagsisikap.Ito nalang ang inspirasyon ko na magpatuloy kahit sa mga kabiguan.Ang aking pangarap ay makapunta sana sa ibang bansa.

Unahan mo ng magagandang pangitain ang mga bagay na gusto mo pa lang mangyari. Pagtatyaga at pagsisikap sa buhay ang isa sa mga sagot upang maabot ang pangarap. Gisingin Ang Tutuong Ikaw Tayo ang may hawak ng ating buhay at dapat meron tayong bukas na puso para mag karoon ito ng silbi.

Ang bawat tao ay may karanasan ng pagkawasak at pagkalunod. Kabataan, ang tunay na pag-ibig sa bayan, ang tunay na nasyonalismo, ay wala sa tamis ng pangarap, wala rin sa pagpag ng dila. Bawat isa sa atin ay mayroong sariling labang kakaharapin sa buhay.

Alam nating mahirap ang pagdadaanan natin bago natin maabot ang ating mga pangarap. Hindi pinang hahawakan ng ibang tao ang buhay mo! “There is one corner of the universe that you can be certain of improving, and that’s your own self.” — Alduous Huxley May iisang bahagi ng kalawakan na siguradong kaya mong pagbutihin, at iyon ang iyong sarili. Nabibigyan ng sapat na aksyon o solusyon ang isang suliranin tungo sa pagpapabuti nito.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong matagumpay sa buhay at sa mga taong hindi ay hindi sa bilang ng pagkalunod o kaya’s sa kalubhaan ng mga bagyong dinaranas. Buhay essay pangarap ko sa 3. ni hindi ko nga alam, kung paano sisimulan ang panibagung Pangarap.

Ang pangarap ay hindi madaling makamit ngunit tiyak mo na maaabot ang pangarap kung ikaw mismo ay mayroong pagtatyaga at pagsisikap. Anumang laban ito ay mas masisigurado natin ang tagumpay kung tayo ay mayroong gamit na armas. Naiiwasan ang iba pang kaakibat o kaugnay na suliranin. Oo, mahirap paniwalaan lalo na sa part ng mga mahihirap na pamilya (kagaya natin).

Hinihiling na ang bawat isa ay magtaglay ng ganitong uri ng kakayahan upang madaling matukoy ang pag-abot sa mga naisin. Ngunit kung tayo ay edukado, mayroon tayong magagamit na hagdan sa pag-abot ng matataas na baitang ng ating mga pinapangarap.
Ang Aking Pangarap Ang pangarap ko sa buhay ay ang makatapos ng aking pag-aaral dito sa D.A at makapag kolihiyo.

Karamihan sa mga tao napakadaling sumuko kapag may mabigat na problema. Manatiling positibo. At sa puntong yan ang kapangyarihan ng ating diyos ay tutulungan tayo sa pag abot ng ating pangarap. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan, at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Para sa akin kahit hindi ako masyadong magaling sa klasi ngunit hindi ito hadlang para maabot ko ang aking mga pangarap sa buhay. Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasya. Napakabuti ng pagkaswerte, pero karamihan ng mga bagay sa buhay ay nangangailangan ng pagsisikap. Client #2562541. Essay tagalog ang pangarap ko sa buhay.


Articles Of Confederation Apush, Plans After High School Essay, My Biggest Fear Essay In English, Hurricane Katrina Articles, Phd Thesis On Ergonomics, How To Write A Review Article In Social Sciences, Phd Thesis On Renewable Energy Pdf, My Favourite Personality Quaid E Azam Essay In English, Essay On My Secret Talent, Research Methodology In Political Science Books, Science And Technology Then And Now Essay, My Favourite Season Winter Essay, Finance Internship Essay, Important Essay Topics For Competitive Exams, Hot Topics For Research In Hrm, Which Correctly Shows The Title Of An Article?, Essay About Finishing School, How To Write An Army Essay, When Would You Use An Informative Thesis Rather Than An Argumentative Thesis Quizlet, Persuasive Essay On School Uniforms Are Unnecessary, Essay On Domestic Violence Is A Social Problem, Why Do Birds Tear Up Paper, Short Essay On Archaeology, Breast Cancer Recent Research, Body Shop Research And Development, Mass Shooting Research Paper, Belief Essay Ideas, Sexual Assault Essay, Synthesis Of Aspirin Lab Answers, Importance Of Kitchen Garden Essay, My Favourite Holiday Diwali Essay, European Papers Style Guide, My Mother Childhood Essay, Things Fall Apart Essay Okonkwo Tragic Hero, Compare And Contrast Buddhism And Christianity Essay, How To Win A 3 Minute Thesis, Internet Safety Articles, Essay On Global Terrorism, How Can We Improve Our Society Essay, Paper Suppliers South Africa, Igcse Business Studies Past Papers 2019 May-june, Glass Rolling Papers Review, Short Essay On My Aim In Life To Become A Lawyer, Never Give Up Article, Is Money A Motivator Essay, Adhd Latest Research 2018, The Outsiders Newspaper Article Bob's Death, Aba Thesis Ideas, This I Believe Essay About Volunteering, Sonnet 18 Thesis Statement, Vaartha Newspaper Wiki, Critical Thinking In Business Essay, Essay On My Best Friend For Class 8, Heart Attack Essay, Binge-watching Research Paper, Most Promising Parkinson's Research, Sample Thesis Title About Agriculture, Vanderbilt Essay Requirements, Essay On Visit To A Historical Place Qutub Minar, Essay On Moral Values And Ethics, The New Nature Of Maps: Essays In The History Of Cartography Pdf, Human Services Papers, The Yellow Wallpaper Descriptive Essay, Describe Your Research Interests Examples, Journal Articles On Inventory Management Pdf, Reaction Paper Example Movie, Articles Of Confederation Middle School Worksheet, Article About Education, How Cbse Board Papers Are Checked Class 10 2018, Packing Paper Lowe's, American Research Paper, Dialogic Teaching Articles, Self Identity Essay Titles, Future Of Communication Technology Essay, Cloud Paper Coupon, Interior Design Of France Essay, Which Side Of Sushi Paper To Use, Gates Scholarship Essays, Scholarly Article's On Equal Rights Amendment, 3 Paragraph Essay Example, Autism Research Paper, Save Electricity Essay 100 Words,